May anim (6) na modern jeepneys ang kasali sa rutang ito. Ang bawat unit ay may nakapaskil na sticker kagaya ng nakasaad.